Львів 

Бровар Кароля Кісельки

1860-1914

 

Джерело: колекція  Zygimantasa Salkauskasa